top of page
Anchor 1
Tonight's news - 2020

יומן הערב / חגית פלג רותם, נובמבר 2020

היומן המצולם של יפעת פרנס לוכד את סערת הרגשות של תקופת הקורונה הראשונה, דרך פריזמה ייחודית, של בידוד פריימים מתוך מהדורות החדשות והצגת "פוקוס בררני" באמצעות זכוכית מגדלת. הבחירה בתיעוד "יומן" מתוך שידורי החדשות היא סימפטומטית

bottom of page